Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının 2016-cü il üçün maliyyə hesabatı

Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının 2015-cü il üçün maliyyə hesabatı

Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının 2014-cü il üçün maliyyə hesabatı

Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının 2013-cü il üçün maliyyə hesabatı

Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının 2012-ci il üçün maliyyə hesabatı

Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının 2011-ci il üzrə maliyyə esabatı

Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının 2010-cu il üçün maliyyə hesabatı

2010-cu ilin Maliyyə hesabatına dair izahlı qeydlər

Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının 2009-cu il üçün maliyyə hesabatı