BEYNƏLXALQ TƏŞKILATLAR

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı- www.un.org

BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Baş Komissarı- www.unhchr.ch

BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Baş Komissarı- www.unhcr.ch

UNESCO- www.unesco.org

UNICEF- www.unicef.org

UNDP- www.undp.org

Avropa Şurası- www.coe.int

İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi- www.echr.coe.int

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı- www.ilo.org, www.ilo.ru

ATƏT- www.osce.org

PARTNYOR TƏŞKİLATLAR VƏ DONORLAR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası- www.cssn.gov.az

İnsan hüquqları üzrə Helsinki Fondu Polşa www.hfhrpol.waw.pl