İctimai İştirakçılıq: Qanunvericilik və onun tətbiqi praktikası Monitorinq hesabatı

“Istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqinin vəziyyətinə dair Hesabat (2016)

Cəza çəkmə müəssisələrində həssas qrupa daxıl olan məhkumların hüquqlarının təmin olunmasına dair qanunvericilik və onun tətbiqi praktikasının monitorinqinə dair Hesabat

Аzərbаycаn Rеspublikаsindа dаşinmаz əmlаk mоnitоrinq uzrə hеsаbаt

Azərbaycan Respublikasinda əməkçi miqrantlarin və onlarin ailə üzvlərinin hüquqlarinin təmin olunma vəziyyəti qanunvericilik və praktika monitorinqin nəticələrinə dair hesabat

Azərbaycan Respublikasinda əməyin mühafizəsi qanunvericilik və praktika monitorinqin nəticələrinə dair hesabat

Azərbaycan Respublikasinda sərbəst toplaşma azadliğinin təmin olunma vəziyyəti qanunvericilik və praktika monitorinqin nəticələrinə dair hesabat

Azərbaycan Respublikasında əmək hüquqlarının təminolunma vəziyyətinin monitorinqi qanunvericilik və praktika monitorinqin nəticələrinə dair hesabat

Azərbaycan Respublikasında İnformasiyanın əldə edilməsi qanunvericilik və praktika monitorinqin nəticələrinə dair hesabat

AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT ORQANLARININ QAYNAR XƏTT XİDMƏTLƏRİ MONİTORİNQ HESABATI
ŞƏFFAFLIĞIN ARTIRILMASI VƏ KORRUPSIYAYA QARŞI MÜBARIZƏ ILƏ BAĞlI FƏALIYYƏT PLANININ ICRASINA HÖKUMƏT NƏZARƏTININ EFFEKTIVLIYININ MONITORINQINƏ DAIR HESABAT
İNFORMASİYA ƏLDƏ ETMƏYİN VƏZİYYƏTİ-2009
ÜNVANLI DÖVLƏT SOSİAL YARDIMLARININ VERİLMƏSİNİN MONİTORİNQİNƏ DAİR HESABAT
QAÇQINLARIN VƏ MƏCBURI KÖÇKÜNLƏRIN SOSIAL PROBLEMLƏRININ HƏLLINƏ YÖNƏLƏN TƏDBIRLƏRIN MONITORINQINƏ DAİR HESABAT
İSTEHSALATDA BƏDBƏXT HADİSƏ VƏ PEŞƏ XƏSTƏLİKLƏRİ NƏTİCƏSİNDƏ PEŞƏ ƏMƏK QABİLİYYƏTİNİN İTİRİLMƏSİ HALLARINDAN İCBARİ SIĞORTA Qanunvericilik və onun tətbiqi praktikasının monitorinqinə dair HESABAT