AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK MƏCƏLLƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ

“İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu

İşçilərin icbari sığorğası ilə bağlı sənədlər toplusu

ƏMƏK PENSİYALARI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU